Private World

/ Home » Projects » Private World
Private World

Private World

Cветлозар Янков - Све

Репродукциите на тази творба са ограничени до 100 броя.

Получаватe всяка репродукция лично подпечатана и подписана от Све.

Всяка репродукция притежава сертификат за автентичност.

Като бонус към поръчката си ще получите и малка изненада - принт, подписан и подпечатан от Nasimo, както и висококачествени винилови стикери, изработени от J Point Plus.

Принтът идва без рамка, в тубус.

Your order will be prepared and sent by Viktor Grigorov.