About us

/ Home » About us

Фондацията

Fine Graff Art е фондация основана от Станислав Трифонов- Насимо през 2024 г., която има за главна цел да подпомогне разпространяването и развитието на изкуството в България, като го изкара от рамките на познатите пространства като галерии и музеи и го поставя в обществената среда и най-вече в училищата сред подрастващите.

Целта се състои в това да ангажира различни автори в изрисуването на външни фасади и вътрешни пространства, като по този начин облагороди училищната обстановката и даде шанс на децата от ранна детска възраст да култивират любов и уважение към изкуството като средство за развиване на по-фини качества и стремежи у тях.

Екипът ни на този етап се състои от:

Станислав Трифонов - вдъхновител на проекта, мениджър и артист

Александра Трифонова - асистент мениджър

Айлин Етемова - координатор проекти

Симеон Черепов - публицист

Камен Бонев - артист

Иван Шопов - артист

Николай Ангелов - Гари - артист

Елисавета Ангелова - артист

Светлозар Янков - артист

Димитър Йотов - артист

Ние вярваме, че изкуството е мощен инструмент, който трябва да се използва за благополучието на обществото, защото устойчивото общество е това, което е обединено от по-висши ценности и е устремено към това да развива вкус към изкуството и културата.